ИНФОРСМЕНТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Article Russian OPEN
Ануфриева, Ирина Юрьевна;
(2016)

Статья посвящена защите трудовых прав работников организаций. Рассмотрены сущность трудового конфликта, трудового спора, их взаимосвязь и причины возникновения. Приводится авторская классификация видов возможных стратегий поведения работников при выходе из трудовых конф... View more
 • References (10)

  1. Gimpelson, V.E. Rossiyskaya model ryinka truda: ispyitanie krizisom / V.E. Gimpelson, R.I. Kapelyushnikov // Jurnal novoy ekonomicheskoy assotsiatsii. - 2015. - №2. - S. 250.

  2. Upravlenie personalom : entsiklopedicheskiy slovar / pod red. A.Ya. Kibanova. - M. : Infra-M, 1998. - S. 139.

  3. Tam je. - S. 352.

  4. Juravlev, P.V. Personal : slovar ponyatiy i opredeleniy / P.V. Juravlev, S.A. Kartashov, N.K. Mausov, Yu.G. Odegov. - M. : Ekzamen, 1999. - S. 457.

  5. Trudovoy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 21 dekabrya 2001 g. - URL : http://base.garant. ru/12125268/66/#block_1060.

  6. Tam je.

  7. Otsialnyiy sayt Altayskogo kraya. - URL : http://www.altairegion22.ru/.

  8. Pastuhova, O. Neobhodimyie meryi: kogo kosnutsya sokrascheniya v Altayskom krae? / O. Pastuhova // POLITSIBRU. - 2016. - 16 marta. - URL : http://politsib.ru/news/85794.

  9. Upravlenie personalom... - S. 44.

  10. Bizyukov, P.V. Individualnyie trudovyie koniktyi: mogut li rabotniki zaschitit svoi prava v odinochku. Po materialam proekta «Goryachiy telefon po trudovyim pravam» / P.V. Bizyukov. - M. : Tsentr sotsialnotrudovyih prav, 2011. - S. 38-39.

 • Metrics
Share - Bookmark