ПОЛЬСКО-РОССИЙСКОЕ МЕСТНОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ: ОПЫТ ДВУХ ЛЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Article Russian OPEN
Анисевич, Р. ; Пальмовский, Т. (2016)
 • Publisher: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
 • Journal: Наука и туризм: стратегии взаимодействия (issn: 2313-4488, eissn: 2313-4488)

В статье говорится об изменениях интенсивности и структуры приграничного движения между Польшей и Калининградской областью РФ, произошедших в течение 2 лет с момента вступления в силу в июле 2012 г. Соглашения о местном приграничном передвижении. Авторы проанализировали цели и направления поездок поляков и россиян, а также показали территориальные различия сферы действия растущего приграничного движения.The article states about the changes in the intensity and structure of cross-border traffic between Poland and the Kaliningrad region of the Russian Federation, took place within 2 years of the entry into force in July 2012 of the Agreement on local border traffic. The authors analyzed the goals and direction of travel of the Poles and Russians, but also showed regional variation of the scope of the growing cross-border movement.
 • References (7)

  1. Anisiewicz R. Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym. W: S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2008. - Р. 141-148.

  2. Anisiewicz R. Polska - Obwód Kaliningradzki. Powiązania transgraniczne przed 1990 rokiem, Regiony Nadmorskie 20, Wyd. Bernardinum, Gdańsk - Pelplin, 2012.

  4. Anisiewicz R., Palmowski T. Small border traffic and crossborder tourism between Poland and the Ka - liningrad oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae, 2014. - 33 (2), Р. 79-88.

  5. Dudzińska K., Dyner A. M. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską - wyzwania, szanse i zagrożenia. Policy Paper, 2013. - 29 (77). - Р. 1-6.

  6. Palmowski T. Wstęp. W: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Wyd. Bernardinum, Gdynia - Pelplin, 2007. - Р. 7-14.

  7. Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 roku, 2014. GUS, Warszawa - Rzeszów.

  8. Straż Graniczna - www.strazgraniczna. pl, 10.2014.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark