ПОЛЬСКО-РОССИЙСКОЕ МЕСТНОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ: ОПЫТ ДВУХ ЛЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Article Russian OPEN
Анисевич, Р.; Пальмовский, Т.;
(2016)
 • Publisher: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
 • Journal: Наука и туризм: стратегии взаимодействия (issn: 2313-4488, eissn: 2313-4488)
 • Publisher copyright policies & self-archiving

В статье говорится об изменениях интенсивности и структуры приграничного движения между Польшей и Калининградской областью РФ, произошедших в течение 2 лет с момента вступления в силу в июле 2012 г. Соглашения о местном приграничном передвижении. Авторы проанализировали... View more
 • References (7)

  1. Anisiewicz R. Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym. W: S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2008. - Р. 141-148.

  2. Anisiewicz R. Polska - Obwód Kaliningradzki. Powiązania transgraniczne przed 1990 rokiem, Regiony Nadmorskie 20, Wyd. Bernardinum, Gdańsk - Pelplin, 2012.

  4. Anisiewicz R., Palmowski T. Small border traffic and crossborder tourism between Poland and the Ka - liningrad oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae, 2014. - 33 (2), Р. 79-88.

  5. Dudzińska K., Dyner A. M. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską - wyzwania, szanse i zagrożenia. Policy Paper, 2013. - 29 (77). - Р. 1-6.

  6. Palmowski T. Wstęp. W: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Wyd. Bernardinum, Gdynia - Pelplin, 2007. - Р. 7-14.

  7. Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 roku, 2014. GUS, Warszawa - Rzeszów.

  8. Straż Graniczna - www.strazgraniczna. pl, 10.2014.

 • Metrics
Share - Bookmark