THE IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVENESS ASSESSMENT SYSTEM IN MUNICIPALITY’S ACTIVITY

Article Russian OPEN
Сабына, Елена Николаевна; Сабына, Максим Николаевич;
(2018)

Местное самоуправление сегодня является одной из важнейших структур в системе управления российского общества. Именно поэтому приоритетным направлением является повышение эффективности деятельности его органов. Действующая нормативно-правовая основа оценки деятельности ... View more
 • References (7)

  1. Baranova I. V. (2012) Sovershenstvovanie metodicheskih podhodov k ocenke ehffektivnosti deyatel'nosti organov vlasti. Vliyanie modernizacii obshchestvennyh i korporativnyh finansov na strukturu i soderzhanie programm nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v oblasti ehkonomiki i menedzhmenta. Conference proceedings. Novosibirsk. P. 101-107.

  2. Volkov A. V. (2015) K voprosu ob ocenke ehffektivnosti deyatel'nosti organov mestnogo samoupravleniya gorodskih okrugov i municipal'nyh rajonov. Razvitie ehkonomiki i predprinimatel'stva v usloviyah ehkonomicheskih strategij importozameshcheniya. Conference proceedings Moscow. P. 99-101.

  3. Federal Law of 06.10.2003 No 131-FZ “On the general principles of the organization of local selfgovernment in the Russian Federation” (as in force on 28.12.2016).

  4. Decree of the President of the Russian Federation “On the evaluation of the effectiveness of local selfgovernment bodies of urban districts and municipal districts' of 28.04.2008. No 607.

  5. The Order of the Government of the Russian Federation “Assessment of the effectiveness of local selfgovernment bodies of urban districts and municipal districts' of 11.09.2008 No 1331-r.

  6. On measures to implement the Decree of the President of the Russian Federation of 28.04.2008 г. No 607 “On the evaluation of the effectiveness of local self-government bodies of urban districts and municipal districts' subparagraph “i” paragraph2 of the Decree of the President of the Russian Federation of 7.05.2012 No 601 “On the main directions of improving the system of public administration”: The Order of the Government of the Russian Federation of 17.12.2012. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139508/

  7. Kiseleva N. V. (2013) Kognitivnye aspekty v sociologicheskoj ocenke ehffektivnosti deyatel'nosti organov mestnogo samoupravleniya. P. G. Demidov Yaroslavl State University. № 12. P. 62-68.

 • Metrics
Share - Bookmark