САМООТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ ОДИНОЧЕСТВО

Article Russian OPEN
Пашкова, Галина;
(2017)
 • Publisher: Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета
 • Journal: Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета

 Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь самоотношения и переживания одиночества. Выявлены особенности самоотношения у мальчиков и девочек подросткового возраста. Представлены различия в структуре самоотношения между мальчиками и девочками на разных уровнях ощущ... View more
 • References (4)

  1. Vygotskiy L.S. Sobraniye sochineniy: v 6 t. T.4: Detskaya psikhologiya / Pod. red. D.B. El'konina. M.: Pedagogika, 1984. 433 s.

  2. Korchagina S.G. Genezis, vidy i proyavleniya odinochestva. M.: Moskovskiy psikhologo-sotsial'nyy institut, 2005. S.14.

  3. Malysheva S. V., Rozhdestvenskaya N. A. Osobennosti chuvstva odinochestva u podrostkov // Vestnik MGU. Seriya 14. Psikhologiya. 2001. № 3. S. 63-68.

  4. Panteleyev S.R. Samootnosheniye kak emotsional'no-otsenochnaya sistema. M.: Izd-vo MGU, 1991. 108 s.

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark