МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Article Russian OPEN
Санникова, Инна Николаевна; Герман, Ольга Ильинична;
(2016)

В статье рассмотрены основные методические подходы к оценке экономической безопасности производственных предприятий. В условиях высокой изменчивости внешней среды авторы предлагают использовать комбинированные подходы, позволяющие связать внешние и внутренние факторы эк... View more
 • References (26)
  26 references, page 1 of 3

  1. O bezopasnosti : federalnyiy zakon ot 28 aprelya 2010 g. №390-FZ. - URL : http://base.garant. ru/12181538/.

  2. O strategii natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii do 2020 g. : ukaz Prezidenta RF ot 12 maya 2009 g. №537. - URL : http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html.

  3. Golovanova, N.B. Formirovanie podhodov k otsenke ekonomicheskoy bezopasnosti subyekta hozyaystvovaniya / N.B. Golovanova // Dokladyi Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniya i radioelektroniki. - 2014. - №2 (32). - S. 295.

  4. Gracheva, M.V. Analiz proektnyih riskov : uchebnoe posobie dlya vuzov / M.V. Gracheva. - M. : ZAO «Finstatinform», 1999. - S. 113.

  5. Tam je. - S. 109.

  6. Golovanova, N.B. Ukaz. soch. - S. 297.

  7. Yarochkin, V.I. Audit bezopasnosti rmyi: teoriya i praktika : uchebnoe posobie dlya studentov vyisshih uchebnyih zavedeniy / V.I. Yarochkin, Ya.V. Buzanova. - M. : Akademicheskiy Proekt ; Korolev : Paradigma, 2005. - S. 26-27.

  8. Katkalo, V.S. Evolyutsiya teorii strategicheskogo upravleniya : monograya / V.S. Katkalo. - SPb. : Izdvo SPb. gos. un-ta, 2006. - S. 302.

  9. Bernstayn, L.A. Analiz nansovoy otchetnosti: teoriya, praktika i interpretatsiya : per. s angl. ; gl. red. Ya.V. Sokolov ; nauch. red. perevoda I.I. Eliseeva / L.A. Bernstayn. - M. : Finansyi i statistika, 1996. - 624 s.

  10. Kogdenko, V.G. Ekonomicheskiy analiz : uchebnoe posobie. - 2-e izd., pererab. i dop. / V.G. Kogdenko. - M. : Yuniti-Dana, 2009. - 392 s.

 • Metrics
Share - Bookmark