СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР

Article Russian OPEN
Полтарыхин, Андрей Леонидович;
(2016)

В статье рассматриваются проблемы модернизации сбалансированной системы показателей как инструмент оценки эффективности функционирования корпоративных структур региона.
 • References (8)

  1. Poltaryihin, A.L. Programmyi sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya kak faktor povyisheniya konkurentosposobnosti regiona (na primere Altayskogo kraya) / A.L. Poltaryihin, T.Yu. Vajenina // Vestnik altayskoy nauki. - 2013. - №2-2. - S. 179-183.

  2. Tam je.

  3. Chernoy, L. Effektivnost korporativnyih sistem v otkryitoy ekonomike / L. Chernoy // Obschestvo i ekonomika. - 2008. - №2. - S. 64-83.

  4. Poltaryihina, G.B. Razvitie kommunikatsionnyih tehnologiy v APK / G.B. Poltaryihina, A.L. Poltaryihin // Vestnik OrelGIET. - 2013. - №1. (23). - S. 92-95.

  5. Asaliev, A.M. Intellectual capital: theory and approaches of its assessment on macro level / A.M. Asaliev, A.L. Poltarykhin, O.N. Alkhimenko // World Applied Sciences Journal. - 2014. - URL : http://naukaplus.ru.

  6. Demchenkov, S.V. Sistemnyiy analiz deyatelnosti predpriyatiy / S.V. Demchenkov, V.I. Mileta. - URL : www.nglib.ru.

  7. Stroiteleva, T.G. Faktoryi rosta effektivnosti proizvodstva i snijeniya izderjek / T.G. Stroiteleva // Ekonomika. Professiya. Biznes. - 2015. - №1. - S. 77.

  8. Mischenko, V.V. Organizatsiya upravleniya investitsiyami v korporativnyih strukturah / V.V. Mischenko // Ekonomika. Professiya. Biznes. - 2015. - №1. - S. 73.

 • Metrics
Share - Bookmark