ПОТРЕБНОСТИ РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ: ОПЫТ КРОССКУЛЬТУРНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ

Article Russian OPEN
Каширский, Дмитрий; Сабельникова, Наталья; Трофимова, Юлия; Ефанова, Марина;
(2017)
 • Publisher: Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета
 • Journal: Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета

В статье представлены результаты сопоставительного анализа потребностей российских и американских студентов.
 • References (8)

  1. Bozhovich L.I. Lichnost' i yeye formirovaniye v detskom vozraste. - SPb .: Piter, 2008. - 400 s.

  2. Vygotsky L.S. Sobraniye sochineniy: v 6 t. T.4: Detskaya psikhologiya / Pod. red. D.B. El'konina. - M.: Pedagogika, 1984. - 433 s.

  3. Ivannikov V.A. Osnovy psikhologii: Kurs lektsiy. - SPb .: Piter, 2010. - 336 s.

  4. Kashirsky D.V. Sub"yektivnyye tsennosti sovremennoy molodezhnoy kul'tury // Znak kak psikhologicheskoye sredstvo: sub"yektivnaya real'nost' kul'tury: XII Mezhd. chteniya pamyati L.S. Vygotskogo. - M.: Izd-vo RGGU, 2011. - S. 219-225.

  5. Levin K. Dinamicheskaya psikhologiya. - M .: Smysl, 2001. - 572 s.

  6. Leont'yev A.N. Deyatel'nost'. Soznaniye. Lichnost'. M .: Smysl; Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2004. - 352 s.

  7. Maslou A. Motivatsiya i lichnost'. - SPb .: Piter, 2007. - 352 s.

  8. Maslou A. Novyye rubezhi chelovecheskoy prirody. - M.: Smysl: Al'pina nonfikshn, 2011. - 494 s.

 • Metrics
Share - Bookmark