Здоровьесбережение в вузе: проблемы и перспективы

Article Russian OPEN
Арпентьева, Мариям Равильевна;
(2018)

The problem of rehabilitation and health saving in the context of education in primary, secondary and, especially, higher education is very relevant today. In the spectrum of school / university illnesses and disorders, a significant role is played by "didactic genetics... View more
 • References (55)
  55 references, page 1 of 6

  1. Adler A. 1997. Nauka zhit'. Kiev: Port-Royal, 288 p. (In Russian)

  2. Adler A. 1995. Praktika i teoriya individual'noy psikhologii. Moskva: Fond «Za ekonomicheskuyu gramotnost'», 123 p. (In Russian)

  3. Andreyeva G.M. 1996, 2001, Sotsial'naya psikhologiya. Moskva: AspektPress,. 384sp (In Russian)

  4. Andreyeva M.N. 2005. Uchitel', ne navredi. Zdorov'ye detey. Prilozheniye k gazete «Pervoye sentyabrya». № 7. P. 26-27. (In Russian)

  5. Batishchev G.S. 1969. Deyatel'naya sushchnost' cheloveka kak filosofskiy printsip. Problema cheloveka v sovremennoy filosofii. Moskva: Nauka, P.73-145. (In Russian)

  6. Bakhtin M.M. 1979. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moskva: Iskusstvo, 424 p. (In Russian)

  7. Berns R. 1986. Razvitiye YA-kontseptsii i vospitaniye. Moskva: Progress, 420 p. (In Russian)

  8. Bodalev A.A. 1995. Lichnost' i obshcheniye. Moskva: MPA, 328 p. (In Russian)

  9. Buyanov M.I. 2003. Psikhoterapiya nevrozov u detey i podrostkov (suggestivnyye i trenirovochnyye metodiki). Moskva: Meditsina, 377 p. (In Russian)

  10. Verbitskiy A.A. 1991, Aktivnoye obucheniye v vysshey shkole Moskva: Vysshaya shkola, 228 p. (In Russian)

 • Metrics
Share - Bookmark