ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИБЫЛИ

Article Russian OPEN
Эргардт, Ольга Ивановна; Блудова, Наталья Анатольевна;
(2016)

Оценка качества прибыли может быть выполнена с учетом группировки факторов, влияющих на ее формирование. Объектом анализа качества прибыли могут быть все финансовые результаты и все стадии их формирования. Но так как разные группы пользователей финансовой информациипрес... View more
  • References (4)

    1. Bryuhanova, N.V. Otsenka reguliruyuschego vozdeystviya kak klyuchevoy element regionalnoy nansovoy politiki / N.V. Bryuhanova, N.V. Fadeykina // Sibirskaya nansovaya shkola. - 2015. - №4 (111). - S. 46-50.

    2. Damari, R. Finansyi i predprinimatelstvo / R. Damari ; per. s angl. B.V. Vyishinskiy, V.P. Pipeykina. - Yаroslavl : Elen, 2003. - 223 s.

    3. Drozdov, O.A. Sistema kolichestvennyih pokazateley kachestva pribyili predpriyatiya / O.A. Drozdov // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. - 2010. - №17. - S. 22-28.

    4. Korshunov, L.A. Otsenka primeneniya patentnoy sistemyi nalogooblojeniya v Аltayskom krae i analiz klyuchevyih faktorov, vliyayuschih na ee rezultativnost / L.A. Korshunov, E.V. Stroiteleva, A.V. Glebov // Ekonomika ustoychivogo razvitiya. - 2015. - №1 (21). - S. 82-86.

  • Metrics
Share - Bookmark