ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Article Russian OPEN
Эргардт, Ольга Ивановна; Казакеева, Ольга Анатольевна;
(2016)

В статье исследуются теоретические вопросы понятия и содержания деловой активности предприятия, проанализированы литературные источники по этой проблеме, сделана попытка уточнить определение деловой активности предприятия.
 • References (10)

  1. Makkonnell, K.R. Ekonomiks: printsipyi, problemyi i politika : per s 14-go angl. izd. / K.R. Makkonnell, S.L. Bryu. - M. : Infra-M, 2002. - 972 s.

  2. Abramskiy, E.A. Valyutnyiy ryinok. Fundamentalnyiy i tehnicheskiy analiz / E.A. Abramskiy. - Habarovsk : Izd-vo Dalnevost. in-tа mejdunarodnogo biznesa, 2001. - 64 s.

  3. Shtofer, G.A. Fondovyiy ryinok kak indikator delovoy aktivnosti / G.A. Shtofer // Ekonomika i upravlenie. - 2008. - №4. - S. 44-49.

  4. Marshalova, A.S. Osnovyi teorii regionalnogo vosproizvodstva : kurs lektsiy / A.S. Marshalova, A.S. Novoselov. - M. : Ekonomika, 1999. - 192 s.

  5. Vetrova, N.M. Osobennosti opredeleniya urovnya delovoy aktivnosti regiona na primere AR Kryim / N.M. Vetrova, G.A. Shtofer // Ekonomika i upravlenie. - 2007. - №3. - S. 12-16.

  6. Emova, O.V. Finansovyiy analiz: sovremennyiy instrumentariy dlya prinyatiya ekonomicheskih resheniy : uchebnik / O.V. Emova. - M. : Izd-vo «Omega-L», 2010. - 351 s.

  7. Endovitskiy, D.A. Sistema pokazateley analiza delovoy aktivnosti hozyaystvuyuschego obyekta / D.A. Endovitskiy, V.A. Lubkov, Yu.E. Sasin // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. - 2006. - №12. - S. 17.

  8. Kovalev, V.V. Finansovyiy analiz: metodyi i protseduryi / V.V. Kovalev. - M. : Finansyi i statistika, 2002. - 560 s.

  9. Sheremet, A.D. Metodika nansovogo analiza deyatelnosti kommercheskih organizatsiy. - 2-e izd., pererab. i dop. / A.D. Sheremet, E.V. Negashev. - M. : [B. i.], 2008. - 208 s.

  10. Bank, V.R. Finansovyiy analiz : uchebnoe posobie / V.R. Bank, S.V. Bank, A.V. Taraskina. - M. : TK Velbi ; Izd-vo «Prospekt», 2006. - 344 s.

 • Metrics
Share - Bookmark