ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

Article Russian OPEN
Болденков, Александр Владимирович; Тарасова, Александра Юрьевна;
(2016)

Условия социально-экономической деятельности в инфокоммуникационной сфере в последние десятилетия характеризуются конкуренцией, динамизмом, глубокими изменениями в инфокоммуникационных услугах и конъюнктуре рынка услуг связи, что осложняет процесс прогнозирования параме... View more
 • References (7)

  1. Dinamika rosta kolichestva polzovateley interneta. - URL : http://ar4es.info/25359.

  2. Masarkishvili, A. Predel rosta / A. Masarkishvili. - URL : http://ksonline.ru/stats/-/id/1461/.

  3. Tarasova, A.Yu. Kommertsializatsiya tehnologiy kak osnova innovatsiy / A.Yu. Tarasova // Sotsialnoekonomicheskoe razvitie obschestva v koordinatah XXI v.: traditsii i innovatsii : sbornik statey / pod red. T.G. Stroitelevoy. - Barnaul : Izd-vo AAEP, 2014. - S. 47-53.

  4. Mejov, S.I. Modelnyie podhodyi k issledovaniyu innovatsionnyih protsessov / S.I. Mejov // Ekonomika. Professiya. Biznes. - 2014. - №1. - S. 49-52.

  5. Mejov, S.I. Proektirovanie biznes-protsessov na osnove instrumentov biznes-modelirovaniya / S.I. Mejov, A.V. Boldenkov // Vestnik altayskoy nauki. - 2015. - №3, 4. - S. 359-365.

  6. Kuzovkova, T.A. Analiz i prognozirovanie razvitiya infokommunikatsiy / T.A. Kuzovkova, L.S. Timoshenko. - M. : Goryachaya liniya-Telekom, 2009. - 224 s.

  7. Tarasova, A.Yu. Ukaz. soch. - S. 47-53.

 • Metrics
Share - Bookmark