STUDY OF THE SAKA TIME BARROWS IN THE CASPAN VALLEY IN THE ZHETYSU

Article Russian OPEN
Бейсенов , А.З.; Дуйсенбай, Д.Б.; Китов , Е.П.; Кулькова, М.А.;
(2018)
 • Publisher: Altai State University
 • Journal: Теория и практика археологических исследований (issn: 2307-2539, eissn: 2307-2539)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.14258/tpai(2018)3(23).-10
 • Subject: burial mounds | chronological groups | radiocarbon analyzes | антропологические материалы | Сакский период | хронологические группы | Zhetysu | курганы | anthropological materials | Saka period | Жетысу | радиоуглеродные анализы

The Saka sites of the Caspan valley were first discovered by A.Z. Beisenov in 2009. In 2012–2014, seven mounds were excavated here. The studies were conducted by the joint Kazakh-Italian expedition. The staff of the Legabue Scientific Research Center (Venice, Italy) too... View more
 • References (27)
  27 references, page 1 of 3

  Amirov E.Sh. Problemy sako-usunskoi arheologii v nautcnom nasledii A.I. Ageevoi (tretiya tcetvert XX v.) [Problems of the Sako-Usun Archaeology in the Scientific Heritage of A.I. Ageeva (3rd Quarter of the 20th Century)]. Arheologitceskoe nasledie Tsentralnogo Kasakhstana: izutcenie I sohranenie [Archaeological Heritage of Central Kasakhstan: Studying and Preserving]. Almaty, 2017. T. 1 [Vol. 1]. Pp. 126-129.

  Baypakov K.M., Voyakin D.A., Zaharov S.V. Mogilnik Karatuma. Nekropol rannego zheleznogo veka v Semireche [Burial Ground of Karatuma. Necropolis of the Early Iron Age in the Semirechye]. Almaty : Arheologicheskaiya ekspertiza, 2016. 672 p.

  Bazarbaeva G.A. Pamiyatniki sakskogo vremeni Jetysu [Monuments of the Saka Time of Zhetysu]. Kazahstan v sakskuiy epohy. Kollektivnaya monografiya [Kazakhstan in the Saka Epoch. Collective Monograph]. Almaty, 2017. Pp. 157-178.

  Beisenov A.Z. Sergi sakskoi epokhi [Saka Earrings]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universitetata. Istoriya [Tomsk State University Journal of History]. 2014, Is. 6 (32). Pp. 121-128.

  Beisenov A.Z. Poseleniya I mogil'niki sakskoi epohi Tsentral'nogo Kazahstana [Settlements and Burial Grounds of the Saka Era of Central Kazakhstan]. Sakskaya kul'tura Saryarki v kontekste izycheniya etnosociokul'tyrnih processov stepnoi Evrazii [Saka Culture of Saryarka in the Context of the Study of Ethno-Sociocultural Processes of Steppe Eurasia]. Almaty, 2015. Pp. 11-38.

  Beisenov A.Z. Tasmolinskaya kul'tura Saryarki [Tasmola Culture of Saryarka]. Kazahstan v sakskuiy epohy : Kollektivnaya monografiya [Kazakhstan in the Saka Epoch : Collective Monograph]. Almaty, 2017. 228 p.

  Beisenov A.Z. Tasmolinskaya kul'tura Тsentral'nogo Kazahstana v issledovaniyah nachala XXI veka [Tasmola Culture of Central Kazakhstan in the Research of the Beginning of the 21st Century]. Arheologiya I davnyaa istoriya Ukraini [Archaeology and Ancient History of Ukraine]. 2018. Vol. 2 (27). Pp. 385-395.

  Beisenov A.Z., Jumabekova G.S., Bazarbayeva G.А., Barinova E., Kreshioli L. Arheologicheskie issledovaniya moginika Kaspan-6 v Zhetysu [Archaeological Research of the Burial Mound Caspany-6 in Zhetysu]. Sakskaya kul'tura Saryarki v kontekste izycheniya etnosociokul'tyrnih processov stepnoi Evrazii [Saka Culture of Saryarka in the Context of the Study of Ethno-Sociocultural Processes of Steppe Eurasia]. Almaty, 2015. Pp. 59-70.

  Beisenov A.Z., Ismagulova A.O., Kitov E.P., Kitova A.O. Naselenie Tsentralnogo Kazahstana v I tyisyacheletii do n.e. [The Population of Central Kazakhstan in the 1 st Millennium BC]. Almaty : Institut arheologii, 2015. 170 p.

  Beisenov A.Z., Kitov E.P. Posmertnaya trepanatsiya cherepov v elitnyih zahoroneniyah sakskoy epohi Tsentralnogo Kazahstana [Posthumous Skull Trepanation in Elite Burial Grounds of the Saka Period in Central Kazakhstan] Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta [Reports of Altai State University]. 2014. 4/2(84). Pp. 31-41.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics