publication . Article . 2017

Керамический комплекс памятника Чекист (Томское Приобье): технология и морфология

Мыльникова, Л.Н.; Васильев, Е.А.;
Open Access
  • Published: 15 Feb 2017 Journal: Teoriya i praktika arkheologicheskikh issledovaniy (issn: 2307-2539, Copyright policy)
  • Publisher: Altai State University
Abstract
The Chekist site ceramic complex (10-8 BC) is introduced into scientific circulation. The description is presented of the manufacturing technology and product morphology. The emphasis is made on the multicomponent character of the complex. The common practice of using of ferruginous raw materials of varying degrees of sand content has been revealed. The tradition has been fixed of the dominance molding compounds prescription: clay + clast and clay + clast + organics. A mixed recipe is also present: clay + clast + chamotte. In vessels manufacturing technology, the tradition is marked to use different ways of creating and starting a hollow body. A knockout is a sp...
Subjects
free text keywords: Materials science, Morphology (linguistics), Ceramic, visual_art.visual_art_medium, visual_art, Metallurgy, ceramic complex, Tomsk Ob area, the late Bronze Age, manufacturing technology, morphology, керамический комплекс, Томское Приобье, поздняя бронза, технология изготовления, морфология
20 references, page 1 of 2

Bobrinskiy A.A. O metodike izucheniya form glinyanoy posudy iz arkheologicheskikh raskopok [On the Method of Studying the Forms of Pottery from Archaeological Excavations]. Kul'tury Vostochnoy Evropy I tysyacheletiya [The Culture of Eastern Europe in the 1st Millennium]. Kuybyshev : Kuybyshev. gos. un-t, 1986. Pp. 137-157.

Bobrinskiy A.A. Funktsional'nye chasti v sostave emkostey glinyanoy posudy [Functional Parts in the Composition of the Pottery Vessels]. Problemy izucheniya arkheologicheskoy keramiki [Problems in the Study of Archaeological Ceramics]. Kuybyshev : Kuybyshev. gos. un-t, 1988. Pp. 5-21.

Borisov V.A. Opyt razrabotki i primeneniya eksperimental'nykh metodov issledovaniya keramiki : avtoref. dis. … kand. ist. nauk [Experience in the Development and Application of Experimental Methods to Study Ceramics: Synopsis of the Dis. ... Cand. Hist. Sciences]. Barnaul, 2006. 28 p.

Vasil'ev E.A. Drevneyshee poselenie v ust'e Bol'shoy Kirgizki [The Oldest Settlement at the Mouth of the Big Kirghiz]. Seversk: Istoriya i sovremennost' [Seversk: Past and Present]. Tomsk : Izd-vo Toms. un-ta, 1994. Pp. 12-21.

Vasil'ev E.A. Issledovanie mnogosloynogo pamyatnika v ust'e Kirgizki [The Study of the Multilayer Monument in the Mouth of the Kirghiz River]. Obozrenie rezul'tatov polevykh i laboratornykh issledovaniy arkheologov, etnografov i antropologov Sibiri i Dal'nego Vostoka v 1993 godu [Review of the Results of Field and Laboratory Studies of Archaeologists, Ethnographers and Anthropologists of Siberia and the Far East in 1993]. Novosibirsk : Izd-vo In-ta arkheologii i etnografii SO RAN, 1995. Pp. 8-10.

Gening V.F. Programma statisticheskoy obrabotki keramiki iz arkheologicheskikh raskopok [Statistical Processing Program of Ceramics from the Archaeological Site]. Sovetskaya arkheologiya [Soviet Archeology]. 1973. №1. Pp. 114-135.

Gening V.F. Drevnyaya keramika: metody i programmy issledovaniya v arkheologii [Ancient Ceramics: Techniques and Research Program in Archaeology]. Kiev : Naukova Dumka, 1992. 188 p.

Mzhel'skaya T.V. Keramicheskie kompleksy gorodishcha Zav'yalovo-5 i poseleniya Myl'nikovo kak otrazhenie kul'turno-istoricheskikh protsessov na territorii Verkhnego Priob'ya v perekhodnoe vremya ot bronzovogo veka k zheleznomu : dis. … kand. ist. nauk : v 2 t [Ceramic Complexes of the Zavyalovo-5 Settlement and the Mylnikova Settlements as the Reflection of Ccultural and Historical Processes on the Territory of the Upper Ob in the Time of Transition from the Bronze Age to the Iron Age: Synopsis ... Cand. Hist. Sciences: in 2 Vol.] Barnaul, 2002. Vol. 1. 161 p.

Molodin V.I., Myl'nikova L.N., Durakov I.A., Kobeleva L.S. Kul'turnaya prinadlezhnost' gorodishcha Chicha-1 (po dannym statistiko-planigraficheskogo izucheniya keramicheskikh kompleksov) [Cultural Affiliation of the Chicha-1 Settlement (according to the Statistical Study of Ceramic-Planigraphic Complexes)]. Trudy II (XVIII) Vseros. arkheol. s”ezda v Suzdale [[Proceedings of the II (XVIII) All-Russsian Archaeological. Congress in Suzdal]. M. : IA RAN, 2008. T. 1. Pp. 425-431.

Myl'nikova L.N. Keramika perekhodnogo vremeni ot bronzovogo k rannemu zheleznomu veku lesostepnoy zony Zapadnoy Sibiri: dialog kul'tur : avtoref. dis. ... d-ra ist. nauk [Pottery of the Transitional Period from the Bronze to the Early Iron Age in the Steppe Zone of Western Siberia: the Dialogue of Cultures: Synopsis of Dis. ... Dr. Hist. Sciences. Novosibirsk, 2015. 42 p.

Myl'nikova L.N., Chemyakina M.A. Traditsii i novatsii v goncharstve drevnikh plemen Baraby (po materialam poselencheskogo kompleksa Om'-1) [Traditions and Innovations in the Pottery of Ancient Baraba Tribes (Based on the Settlement of the Om-1 Complex)]. Novosibirsk : Izd-vo In-ta arkheologii i etnografii SO RAN, 2002. 200 p.

Papin D.V., Shamshin A.B. Barnaul'skoe Priob'e v perekhodnoe vremya ot epokhi bronzy k rannemu zheleznomu veku [Barnaul Ob in the Time of Transition from the Bronze Age to the Early Iron Age]. Barnaul : Izd-vo Alt. un-ta, 2005. 202 p.

Fiziko-khimicheskoe issledovanie keramiki (na primere izdeliy perekhodnogo vremeni ot bronzovogo k zheleznomu veku) [Physical and Chemical Study of Ceramics (on the Example of the Transition Time Items from the Bronze to the Iron Age)]. V.A. Drebushchak, L.N. Myl'nikova, T.A. Drebushchak i dr. Novosibirsk : Izd-vo SO RAN, 2006. 98 p. (Integratsionnye proekty SO RAN; Issue 6).

Sherstobitova O.S. Krasnoozerskaya kul'tura v Srednem Priirtysh'e: dinamika razvitiya [Krasnoozerskaya Culture in the Middle Irtysh: the Dynamics of Russian Archaeology]. Rossiyskaya arkheologiya [Russian Archaeology]. 2010. №4. Pp. 28-35.

Tsetlin Yu.B. Drevnyaya keramika. Teoriya i metody istoriko-kul'turnogo podkhoda [Ancient Ceramics. Theory and Methods of Historical-Cultural Approach]. M. : IA RAN, 2012. 384 p.

20 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2017

Керамический комплекс памятника Чекист (Томское Приобье): технология и морфология

Мыльникова, Л.Н.; Васильев, Е.А.;