publication . Article . 2018

Жизнеутверждение как содержание социальной биоэтики

Арпентьева, Мариям Равильевна;
Open Access Russian
  • Published: 28 Feb 2018 Journal: Health, physical culture and sports (issn: 2414-0244, eissn: 2414-0244, Copyright policy)
  • Publisher: Altai State University
Abstract
Биоэтика определяет допустимые границы, в которых разрешено «манипулирование» человеческой жизнью и смертью, здоровьем и болезнью: «манипулирование» должно быть направлено на максимально полное соблюдение общих духовно-нравственных принципов человеческой жизни и здоровья человека / пациента. Среди разных принципов биоэтики важнейший - это жизнеутверждение – важнейший. Оно выступает как базовый, смыслообразующий социально-биоэтический принцип работы эдолога, специалиста той или иной помогающей профессии. Биоэтизация – важный компонент профессиональной деятельности эдолога: жизнеутверждения и благоговение перед жизнью – условие социального, психологического, физич...
27 references, page 1 of 2

1. Tsyrdya T.N. 2011. Sotsial'naya bioetika: teoretiko-metodologicheskiye aspekty. Ekologicheskiy vestnik. Minsk, 2. P. 95-100. (In Russian).

2. Arpent'yeva M.R., 2014, Vzaimoponimaniye i zhizneutverzhdayushchiy potentsial sem'i. Semeynaya psikhologiya i semeynaya terapiya, 3, рр. 3-40 (In Russian).

3. Arpent'yeva M.R. 2015. Zhizneutverzhdayushchiy potentsial lichnosti i profilaktika psikhicheskikh rasstroystv. Mezhdunarodnaya nauchnaya shkola «Paradigma». Leto-2015. Varna. V 8 t. T. 4. Pod red. A.V. Berlov, L.F. Chuprov. B"lgariya, Varna: TSNII «Paradigma», 414 p., рр.22-33. (In Bulgarian).

4. Arpent'yeva M.R. 2014. Izucheniye zhizneutverzhdayushchego potentsiala sem'i: ponyatiya, napravleniya, rezul'taty. Semeynaya psikhologiya i semeynaya terapiya. № 4. P. 3 49. (In Russian).

5. Arpent'yeva M.R. 2014, Ponimaniye sebya i mira v rannem detstve i zhizneutverzhdayushchiy potentsial lichnosti. Psikholog v detskom sadu, 2, рр. 3-30. (In Russian).

6. Shveytser A. 1996. Zhizn' i mysli. M.: Respublika, 528 p. (In Russian).

7. Kalyagin A. N., Blokhina N.N., 2004, «Blagogoveniye pered zhizn'yu» doktora Shveytsera (k 130-letiyu so dnya rozhdeniya). Sibirskiy meditsinskiy zhurnal. Irkutsk, Vol. 49, 8, рр. 92-95 (In Russian).

8. Guseynov A.A. 1992. Blagogoveniye pered zhizn'yu: Yevangeliye ot Shveytsera. Shveytser A. Blagogoveniye pered zhizn'yu. M., Progress, 574 p. (In Russian).

9. Gulding M.M., Gulding R.L. 2001. Psikhoterapiya novogo resheniya. Teoriya i praktika. M.: Nezavisimaya firma «Klass», 288 p. (In Russian)

10. Satir V., & Baldwin M. Satir Step by Step: A Guide to Creating Change in Families. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books 1988. 282 р. (Перевод с английского: Сатир В., Болдуин М. Сатир Шаг за шагом: руководство по созданию изменений в семье. Пало-Альто, Калифорния: Книги по науке и поведению 1988. - 282 с.)

11. Altner G. Leben inmitten von Leben. Die Aktualität der Ethik Albert Schweitzers. - Stuttgart: S. Hirzel, 2005. 260 р. (in German)

12. Schorlemmer Fr. Albert Schweitzer. Genie der Menschlichkeit. Berlin: Aufbau Verlag, 2009. 180 р. (in German)

13. Pergamenshchik L.A. (red.), 2015, Psikhologicheskiy kod vyzhivaniya. Minsk.: BGPU im M.Tanka, 240 p. (In Russian)

14. Kiselev N.N., 2015, Mirovozzrencheskiye osnovaniya strategii vyzhivaniya. Sb. statey. Materialy kruglogo stola s Mezhdunarodnym uchastiyem «Strategiya vyzhivaniya v kontekste bioetiki, filosofii i meditsiny», posv. 70-let. GUMF im. N.A. Testemitsanu. 5 oktyabrya 2015 g, Kishinev / Pod red. T. Tsyrdya. Moldova, Kishinev: Meditsina, GUMF im. N.A. Testemitsanu, 224 p. P. 109-112 (In Romanian).

15. Usikova L.S., 2015, Fenomen zhiznestoykosti kak chelovecheskiy faktor v strategii vyzhivaniya. Sb. statey. Materialy kruglogo stola s Mezhdunarodnym uchastiyem «Strategiya vyzhivaniya v kontekste bioetiki, filosofii i meditsiny», posv. 70-let. GUMF im. N.A. Testemitsanu. 5 oktyabrya 2015 g, Kishinev / Pod red. T. Tsyrdya. Moldova, Kishinev: Meditsina, GUMF im. N.A. Testemitsanu, P. 154-156 (In Romanian).

27 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue