Wykorzystanie technik Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Article Polish OPEN
Jarzyńska, Irena (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
Share - Bookmark