publication . Article . 2017

Karanie i nagradzanie wprowadzaniem w świat wartości i postaw moralnych

Miśkowiec, Ewa;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Abstract
W procesie wychowania ogromną rolę odgrywa wprowadzenie dziecka w świat wartości i postaw moralnych. Moralność heteronomiczna dziecka i początki jej autonomii wymagają od dorosłych zastosowania odpowiednich bodźców pobudzającychlub hamujących jego zachowania. Rolę tę może pełnić często stosowana w procesie wychowania kara i nagroda. Pierwsza z nich ma na celu eliminację zachowań niepożądanych, nagroda zaś utrwalać zachowania właściwe. Spełniać swoją rolę będą tylko wtedy, gdy zostaną przemyślane i nie będą nadużywane.
Subjects
free text keywords: pedagogika, wartości moralne; wychowanie moralne; moralność heteronomiczna; kara; nagroda
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue