publication . Article . 2017

Literackie obrazy „Innego” w procesie kształtowania postaw wobec imigrantów i uchodźców

Smoter, Katarzyna;
Open Access German
  • Published: 20 Nov 2017 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
  • Country: Poland
Abstract
W niniejszym artykule prezentuję przykłady literatury dziecięcej odnoszącej się do zjawiska imigracji i uchodźctwa. Można tutaj wskazać bajki, czytanki i opowiadania, stanowiące element projektów i programów edukacji międzykulturowej lub przypominające w swej treści „literaturę faktu”. Celem artykułu jest wskazanie roli tych publikacji w zwiększaniu poziomu wiedzy na temat zjawiska uchodźstwa, budzeniu świadomości problemów przeżywanych przez „Innego” ‒ uchodźcę, a także rozwijaniu prointegracyjnych postaw wobec członków grup mniejszościowych. Podjętą problematykę należy uznać za ważną, gdyż obecność uchodźców i imigrantów nie zawsze spotyka się z otwartością pr...
Subjects
free text keywords: refugees, literature, multicultural education, uchodźcy, literatura, edukacja międzykulturowa, Education (General), L7-991, pedagogy; literature, refugees; literature; multicultural education, pedagogika; literatura, uchodźcy; literatura; edukacja międzykulturowa
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue