„Pedagogika przedszkolna”. Słownik terminologiczny i objaśniający – jako pierwsze dzieło w Europie i na świecie

Article Polish OPEN
Trubiniova, Valentina ; Karbowniczek, Jolanta (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika
Share - Bookmark