publication . Article . 2018

Biografia rzeczy jako metoda badań nad zabawką dziecięcą

Katarzyna Kabacińska-Łuczak;
Open Access Polish
  • Published: 08 Oct 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W artykule podjęto próbę wykorzystania metody biografii rzeczy do badań nad zabawką dziecięcą. Celem tekstu jest pokazanie możliwości zastosowania wybranych elementów biografii rzeczy w badaniach historyczno-pedagogicznych nad zabawką dziecięcą. Kwestia ta jest istotna, ponieważ polega na spojrzeniu z innej perspektywy na ową rzecz (przedmiot materialny), która do tej pory w badaniach pełniła rolę tekstu poddawanego analizie zgodnie z założeniami konstruktywizmu. Głównym celem takiego podejścia była rekonstrukcja zabawek i zabaw dziecięcych w różnych okresach historycznych. Wprowadzenie do badań biografii rzeczy pozwoli pokazać linearny ciąg życia zabawki – od j...
Subjects
free text keywords: biography of things, methods of historical and pedagogical research, biography of a toy, children’s toy, children’s toy as a part of private and museum collections, zabawka dziecięca, biografia rzeczy, pedagogika, historia wychowania, education, biography of things; methods of historical and pedagogical research; biography of a toy; children’s toy; children’s toy as a part of private and museum collections, biografia rzeczy; metody badań historyczno-pedagogicznych; biografia zabawki; zabawka dziecięca; zabawka dziecięca jako element kolekcji prywatnych i muzealnych, zabawka dziecięca, biografia rzeczy, pedagogika; historia wychowania, Education (General), L7-991
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue