Zastosowanie metody fizycznej ekspresji ruchowej Rudolfa Labana na lekcjach edukacji fizycznej w klasach początkowych

Article Polish OPEN
Вільчковська, Анастасія;
(2017)

W pierwszej połowie XX wieku zajęcia z wychowania fizycznego w szkołachEuropy były rygorystycznie podporządkowane reglamentowanej sztywnej strukturze lekcji. Rygor ten był bezwzględnie przestrzegany. Towszystko ujemnie oddziaływało na stosunek uczniów do wychowania fizy... View more
Share - Bookmark