publication . Article . 2017

Zastosowanie metody fizycznej ekspresji ruchowej Rudolfa Labana na lekcjach edukacji fizycznej w klasach początkowych

Вільчковська, Анастасія;
Open Access Polish
  • Published: 06 Oct 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
W pierwszej połowie XX wieku zajęcia z wychowania fizycznego w szkołachEuropy były rygorystycznie podporządkowane reglamentowanej sztywnej strukturze lekcji. Rygor ten był bezwzględnie przestrzegany. Towszystko ujemnie oddziaływało na stosunek uczniów do wychowania fizycznego, gdyż tego typu lekcje nie były dla nich satysfakcjonujące. Metoda ekspresji ruchowej Rudolfa Labana była swoistym protestem wobecprzestarzałych, konserwatywnych kanonów w strukturze i treści zajęćz wychowania fizycznego w szkole. W założeniach koncepcji ekspresji ruchowej Labana uwzględnia się naturalną potrzebę ruchu dzieci, ich potencjał fizyczny w wykonywaniu różnorakich ruchów przy ako...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue