Wstęp

Article Polish OPEN
Szymańska, Maria;
(2018)

Problematyka twórczości podejmowana w różnych obszarach życia człowieka wskazuje na jej ogromne znaczenie dla funkcjonowania osoby, niezależnie od jej statusu społecznego czy dziedziny naukowej, w jakiej się porusza. Twórczość wpisuje się w ludzką egzystencję, nadając j... View more
Share - Bookmark