publication . Article . 2018

Wstęp

Szymańska, Maria;
Open Access Polish
  • Published: 25 Jul 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Problematyka twórczości podejmowana w różnych obszarach życia człowieka wskazuje na jej ogromne znaczenie dla funkcjonowania osoby, niezależnie od jej statusu społecznego czy dziedziny naukowej, w jakiej się porusza. Twórczość wpisuje się w ludzką egzystencję, nadając jej niepowtarzalnego rysu, wyrażającego się w aktywności twórczej człowieka. W pewien sposób kreuje ona jego indywidualność, którą Stefan Kunowski określa jako strukturę rozwojową warstwy psychologicznej, pozostającej w ścisłej korelacji ze sferą biologiczną, społeczną, kulturową i duchową. W tym kontekście można przyjąć z jednej strony, że zasadniczym źródłem twórczości jest człowiek. Bez niego ni...
Subjects
free text keywords: pedagogika, twórczość, Pedagogy
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue