Pedagogia Nowego Człowieka jako kategoria edukacyjna i refleksyjna praktyka

Article Polish OPEN
Łysek, Jan;
(2017)

Pedagogia Nowego Człowieka to chrześcijańska koncepcja pedagogiczna,której teorię i podstawy metodologiczne opracował ks. Franciszek Blachnicki.Przedmiotem jest tutaj życie duchowe i wychowanie liturgiczne we wspólnociechrześcijańskiej, co zostało zweryfikowane praktycz... View more
Share - Bookmark