publication . Article . 2016

Emotional and social aspects of a six-year old’s behaviour in a class - survey report

Grelowska, Wanda;
Open Access Polish
  • Published: 07 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zróżnicowane stanowiska w sprawie rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w szóstym roku życia dziecka. Przegląd swoistych cech rozwoju społeczno-emocjonalnego sześciolatka stanowi punkt odniesienia dla interpretacji uzyskanych wyników badań. Zostały one przeprowadzone wśród rodziców pierwszoklasistów po roku wdrażania reformy oświatowej. Wyniki analiz badawczych ukazują funkcjonowanie ucznia w zróżnicowanym wiekowo zespole klasowym. W centrum uwagi znalazła się sfera społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka. W obliczu trudności przystosowawczych sześcioletniego ucznia wytypowano środki zaradcze, które zostały przedstawione w postaci post...
Subjects
free text keywords: Mental processes; education reform; social-emotional development; a six-year-old at school, pedagogika, procesy psychiczne; reforma oświatowa; rozwój społeczno-emocjonalny, sześciolatek w szkole
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue