Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej – możliwości wykorzystania metody w kształceniu uczniów klas 1–3

Article Polish OPEN
Nowak, Alina;
(2017)

Grywalizacja jest świadomym i celowym zastosowaniem różnych narzędzi,mechanizmów i technik, które spowodują zwiększenie zaangażowania, motywacji, lojalności oraz zmodyfikują pewne nawyki. W procesie grywalizacyjnym wykorzystywane są narzędzia oraz sposób myślenia z gier... View more
Share - Bookmark