publication . Article . 2017

Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej – możliwości wykorzystania metody w kształceniu uczniów klas 1–3

Nowak, Alina;
Open Access Polish
  • Published: 06 Oct 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Grywalizacja jest świadomym i celowym zastosowaniem różnych narzędzi,mechanizmów i technik, które spowodują zwiększenie zaangażowania, motywacji, lojalności oraz zmodyfikują pewne nawyki. W procesie grywalizacyjnym wykorzystywane są narzędzia oraz sposób myślenia z gier w celu rozwiązania określonego problemu.Narzędzia grywalizacyjne stosowane są w dużych organizacjach w celach marketingowych, sprzedażowych lub sprawdzają się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Coraz częściej walory grywalizacji dostrzegane są również w edukacji.W artykule zaprezentowano przykład zastosowania grywalizacji w klasiedrugiej edukacji wczesnoszkolnej. W przypadku dzieci w młodszym wieku...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue