Nauczyciel kreatorem aktywności twórczej ucznia w procesie edukacyjnym

Article Polish OPEN
Sadowska, Edyta;
(2016)

To, co nadaje istotom żywym sens i wymiar mierzy się ich aktywnością. Człowiek rodzi się jako istota aktywna. Aktywność jest mu nadana i w pewnym stopniu zadana. Współczesny świat ulega ciągłym przeobrażeniom z zadziwiającą wręcz prędkością. To z kolei pociąga za sobą z... View more
Share - Bookmark