Nauczyciel kreatorem aktywności twórczej ucznia w procesie edukacyjnym

Article Polish OPEN
Sadowska, Edyta (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)

To, co nadaje istotom żywym sens i wymiar mierzy się ich aktywnością. Człowiek rodzi się jako istota aktywna. Aktywność jest mu nadana i w pewnym stopniu zadana. Współczesny świat ulega ciągłym przeobrażeniom z zadziwiającą wręcz prędkością. To z kolei pociąga za sobą zmianę warunków życiawspółczesnego człowieka, który świadomie zaczyna wybierać dla siebie odpowiedni wariant życia, by być w pełni za nie odpowiedzialnym. Te uwarunkowania wymuszają wypracowanie dwóch podstawowychdyspozycji: wyobraźni i aktywności twórczej. Jest to jeden z podstawowych problemów, które poruszane są w artykule.
Share - Bookmark