publication . Article . 2016

Nauczyciel kreatorem aktywności twórczej ucznia w procesie edukacyjnym

Sadowska, Edyta;
Open Access Polish
  • Published: 08 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
To, co nadaje istotom żywym sens i wymiar mierzy się ich aktywnością. Człowiek rodzi się jako istota aktywna. Aktywność jest mu nadana i w pewnym stopniu zadana. Współczesny świat ulega ciągłym przeobrażeniom z zadziwiającą wręcz prędkością. To z kolei pociąga za sobą zmianę warunków życiawspółczesnego człowieka, który świadomie zaczyna wybierać dla siebie odpowiedni wariant życia, by być w pełni za nie odpowiedzialnym. Te uwarunkowania wymuszają wypracowanie dwóch podstawowychdyspozycji: wyobraźni i aktywności twórczej. Jest to jeden z podstawowych problemów, które poruszane są w artykule.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue