Program z zakresu edukacji europejskiej przezna-czony dla dzieci sześcioletnich „Przedszkolaki poznają kraje Unii Europejskiej”

Article OPEN
Mszyca, Małgorzata ; Koźlik, Renata ; Gonerska, Beata (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
Share - Bookmark