publication . Article . 2017

W trosce o lepszą jakość kształcenia

Urbanek, Bogdan;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Poprawa jakości edukacji szkolnej, od momentu wprowadzenia reformyoświaty, odgrywa znaczącą rolę w życiu szkoły. Współczesna koncepcja jakości w hierarchii ważności zawsze jednak wysuwa na pierwsze miejsce człowieka, przed techniką i wynikami. Dlatego właśnie ukierunkowanie się szkół na diagnozowanie i satysfakcjonujące zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli określa jakość edukacji szkolnej i wpływa na jej poprawę. Autor artykułu podejmuje bardzo istotną problematykę dotyczącą roli współczesnego nauczyciela w edukacji. Wysoka jakość kształcenia zależy przede wszystkim od nauczyciela i ucznia. Jakość kształcenia jest też uwarunkowana przez wiele zróżnicowanyc...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue