publication . Article . 2016

Music Education in the Montessori educational system in theory and practice

Surma, Barbara;
Open Access Polish
  • Published: 11 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Autorka w tekście przedstawia założenia edukacji muzycznej w systemie pedagodicznym Marii Montessori, które zostały opracowane przez nią w Barcelonie. Edukacja muzyczna oparta jest na poznaniu zmysłami i ich uwrażliwianiu w odbiorze dżwięków, szmerów i ich klasyfikowania. W tekście podane są przykłady ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Subjects
free text keywords: Education, Pedagogika, edukacja muzyczna; Maria Montessori; wychowanie przedszkolne
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue