publication . Article . 2016

The Opinions of Pedagogy Students concerning Problems of Educational Cooperation between Family and School at Pre-School and Early-School Levels

Walaszek-Latacz, Jolanta;
Open Access Polish
  • Published: 27 May 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Współpraca w czasach współczesnych to nieodłączny element ludzkiego życia. Jednym z elementów tej współpracy jest współdziałanie wychowawców-nauczycieli dzieci młodszych z domem rodzinnym tych dzieci. Paradygmat rodzic-nauczyciel lub szerzej rodzina-szkoła wpisuje się w obecną konwencję nowoczesnej demokratycznej szkoły, chociaż działalność ta ma podłoże dobrej, wartościowej tradycji. Zaproponowane w tym temacie badania dotyczyły studentów pedagogiki, czyli przyszłych nauczycieli, ich opinii i wiedzy na temat współpracy z rodzicami. Artykuł wprowadza w zakres merytoryczny zagadnienia skupiając się jednakże na realiach naszych czasów. Analizowanie problemów, któr...
Subjects
free text keywords: pedagogika, child–pupil; teacher–educator; parent; family; effective cooperation; pedagogy student's opinions; the importance of cooperation, pedagogika, dziecko-uczeń; nauczyciel-wychowawca; rodzic; dom rodzinny; skuteczna współpraca; opinia studentów pedagogiki; ranga współdziałania
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue