publication . Article . 2017

Who they are and where they are going? A pattern of the Roma cultural communuication

Krajčíriková, Ľudmila;
Open Access English
  • Published: 02 Jul 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Edukacja i wychowanie uczniów romskich ma swoje specyficzne cechy. Problem uczniów romskich z uczęszczaniem na lekcje zaczyna się od rodziców. Jeżeli chcemy rozwiązywać problemy edukacyjne Romów, powinniśmy przede wszystkim zmienić myślenie oraz umotywować rodziców, którzy nie widzą sensuw edukacji.
Subjects
free text keywords: inclusion; multicultural education; education; Roma, pedagogika, motywacja włączenie; edukacja wielokulturowa; edukacja; Romowie
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue