Edukacja regionalna w wielokulturowej społeczności

Article Polish OPEN
Orłowska, Beata Anna (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | edukacja regionalna; region; regionalizm; regionalizacja; wielokulturowa społeczność

W artykule starano się przedstawić idee i znaczenie edukacji regionalnej w kontekście wielokulturowej społeczności. Omówiono m.in. znaczenie pojęć region, regionalizm, regionalizacja, wielokulturowa społeczność. Zostały też wskazane podstawowe cechy, jakie powinien posiadać nauczyciel regionalista aby móc poprawnie kształtować tożsamość dzieci. Problematyka jest o tyle złożona, że z jednej strony mamy do czynienia z wielokulturową społecznością a z drugiej strony chodzi o podtrzymanie tożsamości i związku z zamieszkiwanym regionem.
Share - Bookmark