publication . Article . 2018

Kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych w toku procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole z wykorzystaniem narzędzi myślowych TOC a perspektywa lifelong learning

Kos, Ewa;
Open Access Polish
  • Published: 30 Jan 2018 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
W niniejszym opracowaniu zaprezentowany zostanie schemat konstrukcjinarzędzi myślowych TOC (skrót od angielskiego określenia theory of constraints). Opierają się one na założeniach teorii ograniczeń, która także będzie tu zaprezentowana. TOC to program dający narzędzia do walki z wielomaograniczeniami, które może napotkać nauczyciel w toku nauczania.Mam na myśli m.in. kierowanie uwagi uczniów na konieczność rozumieniatego, czego się uczą, a nie bezrefleksyjne zapamiętywanie, wspieranie niwelowania problemów z rozumieniem tekstu samodzielnie czytanego,kształtowanie umiejętności wdrażania zdobywanej wiedzy w rzeczywistesytuacje oraz rozwiązywanie konfliktów i inny...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue