Kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych w toku procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole z wykorzystaniem narzędzi myślowych TOC a perspektywa lifelong learning

Article Polish OPEN
Kos, Ewa;
(2018)

W niniejszym opracowaniu zaprezentowany zostanie schemat konstrukcjinarzędzi myślowych TOC (skrót od angielskiego określenia theory of constraints). Opierają się one na założeniach teorii ograniczeń, która także będzie tu zaprezentowana. TOC to program dający narzędzia ... View more
Share - Bookmark