publication . Article . 2016

The (Pre-)school Education of Six-year-olds (Reflections on the Reforms Introduced by the Polish Ministry of National Education)

Suświłło, Małgorzata;
Open Access Polish
  • Published: 15 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W niniejszym opracowaniu są przedstawione własne poglądy autorki na temat wprowadzonego w Polsce w 2008 roku obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich. Autorka krytykuje decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej jako niepodbudowaną naukowo i niezasadną oraz jako nieuzgodnioną, ani z przedstawicielami środowiska akademickiego, ani z rodzicami, zarzucając politykom i autorom reformy brak demokracji. Autorka opisuje niewłaściwy, jej zdaniem, sposób wprowadzania reformy edukacji, podając przykłady opracowań mówiących o braku przygotowania szkół i nauczycieli na przyjęcie dzieci 6-letnich i nieliczenie się decydentów oświatowych z osiągnięciami nauki w tym zakresie...
Subjects
free text keywords: education, reform of education; six-year-olds; propaganda; pre-school; school, pedagogika, reforma edukacji; 6-latki; propaganda; przedszkole; szkoła
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue