Podręczniki w szkołach polskich na Wołyniu (koniec XVIII – początek XIX wieku)

Article Ukrainian OPEN
Sejko, Natalia (2015)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp_38.5
  • Subject: pedagogika | szkolnictwo polskie; Wołyń; podręczniki; Komisja Edukacji Narodowej; szkoła wojewódzka; szkoła powiatowa. | pedagogika | польские школы; Волынь; Комиссия Народного образования; воеводская школа; волостная школа

W artykule uzasadniono miejsce i rolę podręczników w szkołach polskich na Wołyniu na przełomie XVIII/XIX w. Przeanalizowano główne funkcje podręcznika w systemie edukacji (kulturologiczną, dydaktyczną, metodyczną). Uzasadniono treść pojęcia „polska szkoła" z uwzględnieniem specyfiki Wołynia jako historycznego regionu, gdzie mieszkała liczna polska wspólnota z tradycjami kulturalnymi. Wyjaśniono znaczenie Komisji Edukacji Narodowej dla placówek edukacyjnych na Wołyniu oraz dokonano analizy programów nauczania. Autorka przedstawia także listę podręczników, wykorzystywanych w badanym okresie w polskich szkołach na wybranym terenie. Przykładowymi placówkami, na podstawie działalności których zostały sformułowane wnioski, dotyczyło to szkół województwa żytomierskiego i lubarskiego oraz powiatu owruckiego.
Share - Bookmark