Podręczniki w szkołach polskich na Wołyniu (koniec XVIII – początek XIX wieku)

Article Ukrainian OPEN
Sejko, Natalia;
(2015)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.14632/eetp_38.5
  • Subject: pedagogika | szkolnictwo polskie; Wołyń; podręczniki; Komisja Edukacji Narodowej; szkoła wojewódzka; szkoła powiatowa. | pedagogika | польские школы; Волынь; Комиссия Народного образования; воеводская школа; волостная школа

W artykule uzasadniono miejsce i rolę podręczników w szkołach polskich na Wołyniu na przełomie XVIII/XIX w. Przeanalizowano główne funkcje podręcznika w systemie edukacji (kulturologiczną, dydaktyczną, metodyczną). Uzasadniono treść pojęcia „polska szkoła" z uwzględnien... View more
Share - Bookmark