publication . Article . 2016

The Individuality of the Child in the Face of Compulsory Schooling

Dmitruk-Sierocińska, Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 19 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł jest próbą sprowokowania czytelnika do innego niż zwykle spojrzenia na sytuację pierwszoklasisty. A mianowicie, spojrzenia na szkołę z perspektywy indywidualnej autonomiczności dziecka. Prawo polskie nakłada na rodziców obowiązek edukacji szkolnej ich dzieci i daje im pewną wolność wyboru. Obowiązkiem szkolnym od 2016 roku objęte są dzieci w wieku siedmiu lat. Natomiast, jeśli rodzice wyrażą potrzebę, mogą posłać do klasy pierwszej dziecko sześcioletnie. W tym drugim przypadku bardzo istotna jest trafna diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej, której werdykt będzie decydować o przyszłej edukacji dziecka. Nie można podejmować zbyt pochopnych decyzji będ...
Subjects
free text keywords: Education, early childhood pedagogy; early childhood education; child subjectivity; individual development of a child; the diagnosis of maturity and school readiness, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna; edukacja wczesnoszkolna; podmiotowość dziecka; indywidualny rozwój dziecka; diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue