publication . Article . 2017

Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori

Surma, Barbara;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Zadaniem edukacji jest kształtowanie świadomości istnienia wielu kultur. Poznanie i promowanie własnej kultury powinno stać się podstawą do otwarcia się na kulturę innych, obecnych obok. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie założeń teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań wychowania dla pokoju Marii Montessori i programu Jerzego Nikitorowicza „Ku tożsamości międzykulturowej”. We współczesnym świecie istotne wydaje się poszukiwanie różnych rozwiązań w celu wychowania człowieka odpowiedzialnego za siebie i otwartego na innych. Edukacja międzykulturowa, a także wychowanie dla pokoju Marii Montessori próbują odpowiedzieć na zmiany zachodzące w społeczeńst...
Subjects
free text keywords: pedagogika, edukacja międzykulturowa; wielokulturowość; wychowanie dla pokoju; tożsamość; kultura
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue