Program edukacji przedszkolnej z możliwością wykorzystania do pracy w grupach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Jesteśmy razem”

Article OPEN
Królica, Maria (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
Share - Bookmark