Badanie i odkrywanie w zabawie heurystycznej

Article Polish OPEN
Pernal, Kamila;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | eksploracja, odkrywanie, twórcze działanie, zabawa heurystyczna, zabawa przedmiotami

W artykule zaprezentowano wyniki analiz sporządzonych w zakresie badania i odkrywania w zabawie heurystycznej. Przeprowadzone badania miały na celu określenie czy i w jakim stopniu dzieci podejmują spontaniczną aktywność badawczo-odkrywczą w kontakcie z przedmiotami życ... View more
Share - Bookmark