publication . Article . 2017

Badanie i odkrywanie w zabawie heurystycznej

Pernal, Kamila;
Open Access Polish
  • Published: 27 Oct 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki analiz sporządzonych w zakresie badania i odkrywania w zabawie heurystycznej. Przeprowadzone badania miały na celu określenie czy i w jakim stopniu dzieci podejmują spontaniczną aktywność badawczo-odkrywczą w kontakcie z przedmiotami życia codziennego oraz z materiałami odpadowymi. Sformułowano następujące problemy badawcze: Jakie strategie heurystyczne ujawniają dzieci w zabawie przedmiotami codziennego użytku?, Jakie czynności poznawcze podejmują dzieci w zabawie heurystycznej?, Jakie postawy twórcze ujawniły się w zabawie heurystycznej? W badaniach wzięły udział dwie grupy przedszkolne – 10 dzieci w wieku 3-4 lat oraz 15 dziec...
Subjects
free text keywords: pedagogika, eksploracja, odkrywanie, twórcze działanie, zabawa heurystyczna, zabawa przedmiotami
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue