Prawa dziecka a dobro dziecka

Article Polish OPEN
Żuchelkowska, Krystyna;
(2019)

Dziecko, podobnie jak człowiek dorosły, ma swoje prawa, które najpełniej mogą być respektowane w takich środowiskach społeczno-wychowawczych, jak rodzina, przedszkole, szkoła. Pełna realizacja praw dziecka zgodnie z ich szeroko rozumianym dobrem zależy od znajomości i a... View more
Share - Bookmark