publication . Article . 2019

Prawa dziecka a dobro dziecka

Żuchelkowska, Krystyna;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Dziecko, podobnie jak człowiek dorosły, ma swoje prawa, które najpełniej mogą być respektowane w takich środowiskach społeczno-wychowawczych, jak rodzina, przedszkole, szkoła. Pełna realizacja praw dziecka zgodnie z ich szeroko rozumianym dobrem zależy od znajomości i akceptacji norm prawnych w danym środowisku. Bardzo ważna jest też atmosfera wychowawcza panująca w tych środowiskach, gwarantująca partnerskie i podmiotowe traktowanie najmłodszego człowieka.W prezentowanym tekście dokonano próby odpowiedzi na poniższy zestaw pytań:Co stanowi kategorię wyjściową w rozważaniach na temat praw dziecka?Jaka jest historia rozwoju świadomości praw dziecka?Jakie prawa dz...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue