publication . Article . 2016

The Image of the Teacher in the Contemporary Polish Society

Królikowska, Anna; Topij-Stempińska, Beata;
Open Access Polish
  • Published: 14 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W artykule została podjęta analiza etiologii społecznego wizerunku nauczyciela w Polsce, a także – na podstawie istniejących na gruncie polskim badań – zaprezentowanie tego wizerunku. Jest to zatem próba odpowiedzi na pytanie: jak jest i skąd się to bierze w odniesieniu do postrzegania nauczyciela w społeczeństwie polskim. Tworzenie się wizerunku nauczyciela jest uwarunkowane wieloma czynnikami, stąd też refleksja nad tym procesem musi uwzględniać zmiany życia społecznego, kontekst społeczno-kulturowy, nowe oczekiwania wobec nauczyciela. Również badania tego procesu muszą być wieloaspektowe, co wymaga dłuższego horyzontu czasowego. Niniejszy artykuł stanowi teor...
Subjects
free text keywords: Education, the image of the teacher; the role of the teacher; expectations towards the teacher; the teaching profession, pedagogika, wizerunek nauczyciela; rola nauczyciela; oczekiwania względem nauczyciela; zawód nauczyciela
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue