Rozwój kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o program „Klucz do uczenia się”

Article Polish OPEN
Gałan, Małgorzata;
(2017)

Rozwój kompetencji matematycznych małego dziecka prowadzi do osiągnięciagotowości szkolnej, opisanej w podstawie programowej wychowaniaprzedszkolnego. Wszystkie działania podejmowane przez dzieci mają charakter dobrze zorganizowanej zabawy i wyzwań stawianych dziecku na... View more
Share - Bookmark