publication . Article . 2017

Rozwój kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o program „Klucz do uczenia się”

Gałan, Małgorzata;
Open Access Polish
  • Published: 06 Oct 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Rozwój kompetencji matematycznych małego dziecka prowadzi do osiągnięciagotowości szkolnej, opisanej w podstawie programowej wychowaniaprzedszkolnego. Wszystkie działania podejmowane przez dzieci mają charakter dobrze zorganizowanej zabawy i wyzwań stawianych dziecku na granicy jego możliwości tak, aby skutecznie motywować dzieci do uczenia się.Działania edukacyjne opisane są przez pryzmat modułów programu opartegona teorii rozwoju Lwa Wygotskiego „Klucz do uczenia się”.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue