publication . Article . 2016

Additional Classes in The Kindergarten

Karbowniczek, Jolanta; Nowakiewicz, Klaudia;
Open Access Polish
  • Published: 28 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Obecnie coraz bardziej powszechne staje się zapisywanie dzieci na zajęcia dodatkowe. Oferta wielu placówek wychowania przedszkolnego również jest bardzo urozmaicona. Zajęcia te niewątpliwie mają wiele zalet – dzięki nim dzieci mogą wzbogacać swoją wiedzę, rozwijać pasje i zainteresowania, zawierać nowe znajomości. Warto jednak pamiętać, że aby miały korzystny wpływ na dziecko trzeba zachować rozsądek i umiar w ich doborze, oraz upewnić się, że dziecko chce w nich uczestniczyć i nie stanowią one dla niego dodatkowego obciążenia. Wielu rodziców wychodzi z założenia, że nie zapisanie dziecka na tego typu zajęcia jest zaniedbywaniem jego rozwoju i spowoduje, że będz...
Subjects
free text keywords: Education, additional classes; forms of activity; interests; types of classes, Pedagogika, zajęcia dodatkowe; formy aktywności; zainteresowania; rodzaje zajęć; dzieci w wieku przedszkolnym
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue