Najnowsza diagnoza pedagogiczna edukacji elementarnej Recenzja książki: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, pod red. H. Sowińskiej Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011

Article Polish OPEN
Sieradzka-Baziur, Bożena (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika
Share - Bookmark