publication . Article . 2018

Kształtowanie zainteresowań matematyką na łamach czasopisma „Świerszczyk” w XX wieku

Oskwarek, Helena; Szewczuk, Katarzyna;
Open Access German
  • Published: 17 Jan 2018 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
Abstract
Zdobywanie doświadczeń edukacyjnych dzieci klas I-III można wzbogacić wykorzystując różnorodne środki dydaktyczne. Niewątpliwie jednym z nich mogą stać się materiały drukowane, dlatego przedmiotem prezentowanego tekstu uczyniono czasopismo „Świerszczyk” w okresie XX wieku. Celem dokonanej analizy było ukazanie magazynu jako pomocy dydaktycznej dla nauczycieli klas I-III w toku realizacji zajęć z zakresu edukacji matematycznej. W tym kontekście zwrócono szczególną uwagę na obecność w tygodniku zadań, gier i ćwiczeń stanowiących impuls do zainteresowania się matematyką uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Ilość, rodzaj, a także jakość treści „Świerszczyka” odnoszących...
Subjects
free text keywords: mathematical interests, mathematical education, early school education, “świerszczyk” magazine, teachers of grades 1-3, Education (General), L7-991, education, mathematical interests; mathematical education; early school education; “Świerszczyk” magazine; teachers of grades 1-3, pedagogika; edukacja przedszkolna i wczesznoszkolna, zainteresowania matematyczne; edukacja matematyczna; edukacja wczesnoszkolna; czasopismo „Świerszczyk”; nauczyciele klas I-III
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue