publication . Article . 2017

Etyczne aspekty nauczania religii i etyki

Krzysztof Zajdel;
  • Published: 29 Jun 2017
Abstract
Artykuł opisuje dylematy dotyczące nauczania etyki i religii w szkole.Większość dyrektorów placówek deklaruje się jako osoby wierzące i praktykujące. Nauka religii to przedłużenie nauki kościelnej, zamiast nauki o religii. Kwestie etyczne u obu grup nauczycieli, to znaczy: katechetówi etyków, różnią się znacznie, co wykazały moje badania, stąd konieczność dyskusji, jaki kształt ma przyjąć nauczanie tych dwóch przedmiotóww szkole i jakie to niesie wyzwania.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue