Etyczne aspekty nauczania religii i etyki

Article Polish OPEN
Zajdel, Krzysztof;
(2017)

Artykuł opisuje dylematy dotyczące nauczania etyki i religii w szkole.Większość dyrektorów placówek deklaruje się jako osoby wierzące i praktykujące. Nauka religii to przedłużenie nauki kościelnej, zamiast nauki o religii. Kwestie etyczne u obu grup nauczycieli, to znac... View more
Share - Bookmark