Wartość artystyczna i wychowawcza muzycznego projektu edukacyjnego w procesie nabywania przez uczniów kompetencji społecznych i kulturowych (na przykładzie projektu Przyjaźnię się z Fryderykiem Chopinem)

Article Polish OPEN
Słyk, Urszula; Kisiel, Mirosław;
(2019)

W artykule zaprezentowano szkic projektu muzyczno-edukacyjnego pt. Przyjaźnię się z Fryderykiem Chopinem wdrażanego w szkole. Ukazano tło historyczne i charakter patriotyczny twórczości polskiego kompozytora. Zwrócono uwagę na wartość artystyczną i wychowawczą realizowa... View more
Share - Bookmark