publication . Article . 2019

Wartość artystyczna i wychowawcza muzycznego projektu edukacyjnego w procesie nabywania przez uczniów kompetencji społecznych i kulturowych (na przykładzie projektu Przyjaźnię się z Fryderykiem Chopinem)

Słyk, Urszula; Kisiel, Mirosław;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W artykule zaprezentowano szkic projektu muzyczno-edukacyjnego pt. Przyjaźnię się z Fryderykiem Chopinem wdrażanego w szkole. Ukazano tło historyczne i charakter patriotyczny twórczości polskiego kompozytora. Zwrócono uwagę na wartość artystyczną i wychowawczą realizowanych koncepcji w procesie nabywania kompetencji społecznych i kulturowych. Dokonano opisu badań ukazujących opinie nauczycieli i uczniów w zakresie podejmowanych działań.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue