publication . Article . 2019

Recenzja książki - Joanna Pękala, Etos nauczycieli – mit czy rzeczywistość?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, 191 s.

Tłuściak-Deliowska, Aleksandra;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Funkcjonowanie nauczyciela i jego praca zawodowa we współczesnym środowisku edukacyjnym są niezwykle złożone, a czasami wręcz problematyczne. Mnogość i różnorodność sytuacji oraz wyzwań, z jakimi mierzyć się musi nauczyciel, sprawia, że jego aktywność zawodowa nabiera szczególnego charakteru. Biorąc zaś pod uwagę fakt wielostronnych oddziaływań na dzieci i młodzież, oprócz wymiaru merytorycznego, w odniesieniu do zawodu nauczyciela eksponowany jest także wymiar etyczny. .... (...)
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue