publication . Article . 2019

Restrukturyzacja ekonomiczna a tradycyjny porządek symboliczny górnośląskiej rodziny robotniczej – zmiana modelu

Odoj, Grzegorz;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Tradycyjny porządek symboliczny rodziny górnośląskiej, związany z koncepcją mężczyzny pracującego zawodowo i pełniącego rolę głowy rodziny oraz kobiety – gospodyni domowej, pełniącej jedynie rolę żony i matki, przekształca się dynamicznie w nowych warunkach społeczno-kulturowych spowodowanych restrukturyzacją ekonomiczną i związanym z nią procesem deindustrializacji. Uznawany u progu transformacji za preferowany model rodziny okazał się anachroniczny i dysfunkcjonalny, ustępując zmieniającym się aspiracjom kobiet oraz potrzebom i szansom generowanym na rynku pracy. Adaptacja do nowej rzeczywistości wymusiła daleko posuniętą modyfikację dotychczasowego wzoru życi...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue