publication . Article . 2016

Edukacja muzyczna w nauczaniu szkolnym i wczesnoszkolnym z uwzględnieniem metody testowej muzycznych umiejętności percepcyjnych Agnieszki Weiner

Gawor, Małgorzata; Herod, Paweł;
Open Access Polish
  • Published: 06 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue