Zjawiska patologii we współczesnych rodzinach polskich – zarys teoretyczny

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2017)

W artykule została zaprezentowana rodzina jako ważny element życia społecznego i cywilizacyjnego. Ukazano przemiany rodziny polskiej w dobieglobalizacji. Przemiany dotyczące rodziny w dzisiejszych czasach częstoodbierane są jako tzw. kryzys rodziny. Scharakteryzowano st... View more
Share - Bookmark