publication . Article . 2017

Zjawiska patologii we współczesnych rodzinach polskich – zarys teoretyczny

Kowolik, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
W artykule została zaprezentowana rodzina jako ważny element życia społecznego i cywilizacyjnego. Ukazano przemiany rodziny polskiej w dobieglobalizacji. Przemiany dotyczące rodziny w dzisiejszych czasach częstoodbierane są jako tzw. kryzys rodziny. Scharakteryzowano stanowiska i teoriemające zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, takie jak: zwracanieuwagi na własne potrzeby i ambicje; prywatyzacja w zakresie norm orazpluralizacja w zakresie modeli życia. Przedstawiono główne zagrożenia cywilizacyjne, które zaburzają życie rodziny.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue